De Toekomst Verkenner is eigendom van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de Toekomst Verkenner geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

© Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2018